webMagazine / Slovník pojmů

Slovník pojmů

 

 • Anketa je prostor, kde můžete získat odpovědi na Vámi kladené otázky.
 • ASP (Active Server Pages) je technologie pro generování dynamických HTML stránek.
 • Bannerový systém umožňuje zobrazení reklamních ploch (bannerů) na Vašem webu.
 • Diskusní fórum umožňuje návštěvníkům komunikovat mezi sebou navzájem, ale i se správcem a vlastníkem webové preze.
 • DNS Domain Name Systém je název uzlu v síti Internet srozumitelný uživateli
 • Doména 2. řádu – např. www.webmagazine.cz
 • Doména 3. řádu – např www.webmagazine.cz
 • Doména je internetová adresa, na které se mohou firmy či fyzické osoby prezentovat.
 • E-mail je elektronická pošta
 • Extranet - využití internetových principů pro komunikaci s partnery (specializované informace pro dodavatele, katalogy pro zákazníky, fakturace…)
 • Fotogalerie umožňuje vystavení fotografií, členěných do přehledných galerií, včetně nadpisu, popisů a náhledového snímku.
 • FTP je protokol řešící oblast obousměrného přenosu datových souborů mezi dvěma počítači.
 • Fulltextové vyhledávání umožňuje najít hledaná slova (fráze) v celém obsahu internetové prezentace, databáze nebo sady dokumentů. 
 • Generická doména- (doména 1. řádu) – např. www.webmagazine.cz
 • HTML Editor umožňuje v komfortním prostředí základní editaci a formátování textu webových stránek, vkládání obrázků, tabulek a odkazů na webovou stránku. Je to nástroj k úpravě a plnění webových stránek.
 • HTML, XHTML - základní jazyk používaný při tvorbě jednoduchých WWW stránek, rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk
 • Chat nabízí on-line komunikační prostředí pro návštěvníky webové prezentace, klubovou a členskou základnu.
 • Internet je globální síť založená na definovaných technických a organizačních pravidlech
 • Intranet - využití Internetových principů uvnitř organizace (rezervace místností, ankety…)
 • IP adresa je jednoznačná identifikace uzlu v síti Internet
 • Optimalizace pro vyhledávače - základem optimalizace pro vyhledavače a marketingu založeného na vyhledavačích je správný výběr vhodných klíčových slov a frází, pro které mají být stránky nalezeny. Cílem je zviditelnění webové prezentace, umístění prezentace na předních místech výsledků hledání a dosažení zvýšení návštěvnosti
 • PHP je skriptovací jazyk navržený pro potřeby webové stránky.
 • Použitelnost (usability) -Použitelnost internetových stránek určuje, jak snadno se na nich uživatelé orientují, jak rychle pochopí jejich uspořádání a ovládání a jaký uživatelský zážitek si z nich odnesou. 
 • Program je část aplikace, která se pouští na jednom počítači.
 • Přístupnost (accessibility) - Přístupná webová stránka je použitelná pro každého uživatele Internetu, a sice nezávisle na jeho postižení, schopnostech, znalostech, zkušenostech či zobrazovacích možnostech.
 • Redakční systém, umožňuje okamžité provádění změn jakékoli části aplikace. Pomocí redakčního systému si můžete svoji internetovou prezentaci spravovat sami -stačí běžná uživatelská znalost internetu.
 • Registrátor - subjekt oprávněný přistupovat definovaným způsobem k Centrálnímu registru a zadávat požadavky změn záznamů vedených v Centrálním registru. U každého Doménového jména je evidován v jednom okamžiku právě jeden Registrátor. Seznam Registrátorů je k dispozici u sdružení CZ.NIC. Jakoukoliv změnu v Centrálním registru může Držitel provést pouze prostřednictvím Registrátora.
 • RSS (Really Simple Syndication) RSS je zvláštní formát pro publikaci a šíření obsahu webových stránek. Tato technologie umožňuje rychlý přehled aktualit či obsahů článků z vybraných webových stránek.
 • Skin tj. styl je grafická podoba Vaší webové prezentace.
 • Spam je hromadně rozesílaná nevyžádaná elektronická pošta.
 • URL Rewriter umožňuje překlad URL adres v adresním řádku, dle názvu kategorie, článku či produktu. URL Rewriter činí web přehlednější a usnadňuje orientaci uživatele na Vašem webu.
 • Vyhledávače - jsou servery, které mají velikou databázi stránek s informacemi o tom, která stránka internetu obsahuje jaké slovo. Protože takové vyhledávače umějí hledat v celém textu stránek, říká se jim fulltextové.
 • WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) postup tvorby a testování webových stránek přístupných uživatelům se zdravotními či jinými handicapy
 • Webhosting je pronájem diskového prostoru na serveru poskytovatele. Na tyto servery se přistupuje pomocí protokolu FTP.
 • WYSIWYG (What You See Is What You Get) Co vidíš, je to co dostaneš. Pracujete přímo v prostředí, které odpovídá realitě (prostředí používáné např. při editaci webových stránek).

Aktuality

Hš Rustikal

Stylové kuchyně nově také na systému webMagazine: www.hsrustikal.cz

Auto Kelly autoservis

Síť kvalitních nezávislých autoservisů - www.autokellyautoservis.cz

Super-skutry.cz

Sportovně - elegantní, tak vypadá design nového webMagazine super-skutry.cz.